Kỉ niệm ngày nhà giáo  Việt Nam 20/11 các hoạt động được diễn ra sôi nổi tại trường TH&THCS An Bồi.